Lot 99

  NAME
(LAST, FIRST)
BIRTH DEATH
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7E Skelton, Doris McKamy  4/12/1914  9/3/2006
7W Skelton, Jr., John  1914 1994 
8E Skelton, Keith Byron 8/30/1974 5/2/2006
8W Skelton,Michael Thomas 1951 1995